MEDYAJANS.COM

MEDYAJANS.COM : ANASAYFA » ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR » FORUMDAS.NET FORUM YAZILARI

FORUMDAS.NET FORUM YAZILARI

Forumdas.net

 • Salih Omurtak Kimdir?
  Salih Omurtak
  46310 eklentisini görüntüle
  Salih Omurtak, birTürk Subayıdır. Harp Akademisi'ni bitirip (1910), Müşir Ahmet İzzet Paşayla birlikte Yemen'de görev alan Salih Omurtak, Brest-Litovsk Barış konferansı'na askeri temsilci olarak katıldı. 1. kolordu Harekat şubesi müdürlüğüne Harbiye Nezareti başyaverliğine getirilip, Ankara'da ulusal hüükmet kurulunca, Erkanı Harbiye reisliğinde Harekat şubesi müdürlüğüne atandı. Yarbaylığa yükseltilerek, Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar 61....

  Salih Omurtak Kimdir?

 • Petra kenti hakkında bilgi
  Petra

  Petra, Arabistan'da bir Eskiçağ kentidir. Günümüzdeki Ürdün'ün güney kesiminde, Lut gölünün güneyinde yeralan Petra, M.Ö. 4. yüzyıl M.S. 2. yüzyıllar arasında Nabatiler Krallığı'nın başkenti oldu. Baharat ticaretiyle hızla zenginleşip, M.S. 106'da Traianus tarafından Roma topraklarına katıldı. palmira'nın rekabeti karşısında gerileyip, boşaltıldı. 1812 ye kadar unutulan kadar unutulan kentin yıkıntıları, 1822'de Jakob Burckhardt tarafından bulundu ve kalıntıları...

  Petra kenti hakkında bilgi

 • Peloponnesos Nerededir?
  Peloponnesos

  peloponnesos Yunanistan'ın güney kesiminde bir dağlık yarımadadır. Kıtaya KOrintos kıstağıyla bağlı olan peloponnesos 'un yüzölçümü 21.500 km karedir. Büyük bölüüm dağlarla kaplı olan yarımadada, etkin nüfusun büyük bölümü hayvancılık ve tarımla geçinir. Sanayi, tek önemli kent Patras'ta gelişmiştir. Değeli tarihsel kalıntıların ve kışları sert, yazları sıcak ve güneşli iklimin desteğiyle, turizm gün geçtikçe gelişmektedir.
  46309 eklentisini görüntüle ...

  Peloponnesos Nerededir?

 • Kanda Pdw Nedir
  Kanda PDW Ne demek
  Kanda Pdw oranı

  PDW,platellet olarak da bilinen , kan hücrelerinden trombositlerin dağılım aralığına denir.Kan sayımı,yani hemogram parametrelerinden biridir.Daha çok pıhtılaşma bozukluklarının tanısında kullanılır.Tek başına yüksek veya düşük çıkmasının fazla önemi yoktur.Tahlil sonucunuzda bir problem görümüyor.

 • Metil Alkol nedir?
  Metil Alkol
  46305 eklentisini görüntüle
  formülü CH3,OH olan alkoldür. alkollerin en yalını olan Metil alkol zehirli bir sıvıdır odunun damıtma ürünlerinde bulunur alkollerin bütün özelliklerini içerir -67 derecede kaynayan, suyla ve pek çok organik ürünler karışabilen bir sıvıdır.Çözücü olarak Metil esterlerinin elde edilmesinde kullanılır içilmesini önlemek için etenola karıştırılır. Ayrıca otomobil yakıtı olarak kullanılabilir yanlız korozyon etkilerinin önlenmesi için...

  Metil Alkol nedir?

 • Mezdekilik Nedir?
  Mezdekilik

  İran'da beşinci yüzyılın sonunda Mezdek tarafından kurulan dindir. Zerdüştçülüğe ve zerdüştçülüğün uzanstısı maniciliğe dayanan Mezdekilik özellikle siyasal ve ahlaksal ilkeleri ile etkili olmuştur.insanlar arasındaki anlaşmazlıkların özel mülkiyetten kaynaklandığını savunup mülkte ve kadınlarda ortaklığı öğütler.İran Hükümdarı Kubat'ın desteklediği mezdekilik 520 den sonra aynı hükümdar tarafından yoğun baskılara uğratılmış Kubat'tan sonra tahta çıkan hüsrev'in yıkımı...

  Mezdekilik Nedir?

 • Natürmort Nedir?
  Natürmort

  Çiçek, meyve, ölü hayvanlar, yiyecekler aletler çeşitli nesneler ve benzerinin resimlerini yapmaya dayanan natürmort ( ölü doğada denir), MÖ 4. yüzyılında eski yunanistanda ortaya çıkmasına karşın genellikle duvar resimlerinde ve mozaiklerde bir ayrıntı olarak işlendi.
  46287 eklentisini görüntüle
  Gerçek anlamda bağımsız bir resim türü olarak 15. yüzüyılında ortaya çıkıp, en parlak dönemini 17. yüzyılında filaman sanatçılarıyla yaşadı: Jan bruegel, Peiter Claesz,...

  Natürmort Nedir?

 • Cemal Abdül Nâsır Kimdir? Hayatı özeti
  Cemal Abdül Nâsır

  Mısırlı devlet adamı ( Beni Mor 1928 - Kahire 1970 ). Daha öğrencilik yıllarında Mısır'da İngiliz yönetimine karşı olan topluluklarla ilişki kuran Nasır Askeri Akademi'yi bitirip, İngilizlere karşı " özgür Subaylar " adlı gizli örgütü kurdu. Birinci İsrail Arap Savaşı'na ( 1948 ) katılıp, yarbaylığı yükseltilerek, general Necip'in de desteğiyle iktidarı ele geçirdi ( 22- 23 Temmuz 1952 ): Kral Faruk, kurulan Devrim Konseyi tarafından sürgün edildi;...

  Cemal Abdül Nâsır Kimdir? Hayatı özeti

 • Resneli Niyazi Bey Hayatı Hakkında Kısa Bilgi
  Resneli Niyazi Bey


  Türk subayı ( Resne 1873- Avlonya, Arnavutluk 1913 ). Harbiye Mektebi'ni bitirip ( 1896 ), teğmen rütbesiyle Türk Yunan savaşında ( 1897 ) katılan Resneli Riyazi Bey ( asıl adı Ahmet Niyazi'dir; Kahramanı Hürriyet de denir ), geri çekilmeye durdurmada yararlılık göstererek üsteğmenliğe yükseltildi. Balkanlar'da eylemlere girişen Sırp ve Bulgar çetecileriyle savaşlarda ün salıp, İttihat ve Terakki'ye üye oldu. İttihat ve Terakki merkezinin (...

  Resneli Niyazi Bey Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

 • Oktan sayısı nedir?
  Oktan sayısı

  Kumandalı ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıtlarda vuruntuya direnci gösteren sayı. Benzin motorlarından gün geçtikçe daha yüksek performanslar beklenmektedir.; oysa bu gelişme, kendi kendine tutuşma ve yakıt karışımının önceden ve apansız patlamasıyla görülen sıkıştırma oranı bakımından sınırlıdır.
  46284 eklentisini görüntüle
  Bir yakıtın vuruntuya direnci, yani oktan sayısı, tek silindirli, ayarlanabilir sıkıştırmalı labaratuvar motorunda elde...

  Oktan sayısı nedir?

 • Münif Paşa Kimdir? Eserleri Nelerdir?
  Münif Paşa

  Türk devlet adamı, yazarı, şairi ve bilim adamı ( Gaziantep 1828- İstanbul 1910 ). Gaziantep ulemasından Abdünnafi Efendi'nin oğlu olan Münif Paşa ( asıl adı Mehmet Tahir'dir ), öğrenimini Gaziantep'de ve babasıyla birlikte bulunduğu Mısır'da tamamlayıp, Şam eyaletinde başladığı ( 1850 ) memurluk görevini, İstanbul Tercüme Odası'nda ( 1852 ) sürdürdü. Berlin Sefareti ikinci katipliğı ( 1955), Ticaret Mahkemesi ikinci reisliği ( 1861 ), Babıali...


  Münif Paşa Kimdir? Eserleri Nelerdir?

 • Nem Ölçer Nedir?
  Nem Ölçer


  46282 eklentisini görüntüle

  Havanın nemini özel cisimler ya da fiziksel olaylar aracılığıyla ölçen aygıt. Soğurmalı nemölçellerde ( higrometre de denir ), nemi emme ya da soğurma özelliği bulunan cisimlerin ( boynuz, saç teli, bağırsak ), nem aldıklarında uzanan özelliğinden yaralanır. Kimyasal nemölçerler, içinde su çekici bir madde ( sülfürikasit ) bulunan ve üstünden geçirilen belirli hacimdeki havanın nemini alarak ağırlık artışı gösteren tüplerdir....

  Nem Ölçer Nedir?

 • Necef Çölü Nerede
  Necef Çölü

  46281 eklentisini görüntüle
  İsrail'in güney kesiminde yer alan çöl. Mısır ile Ürdün toprakları arasında uzanan Necef çölünün uzunluğu 240 km, genişliği 8-130km, yüzölçümü 12 170 kilometre karedir. Kuzeyde Beerseba'dan, güneyde Akabe körfezine kadar uzanır.
  Ortalama yükseklik 457 m olan bir yaylada uzanan Neçef çölü, yazları sıcak, kışları soğuk bir iklim etkisindedir; yıllık yağış ortalaması 254 mm'yi aşmaz. Bununla birlikte kuzey kesiminde sulamaya...

  Necef Çölü Nerede

 • Doktor Nazım Bey Hayatı
  Doktor Nazım Bey

  46280 eklentisini görüntüle


  Türk siyasetçisi ( Selanik 1870-İzmir 1926 ). Askeri Tıbbiye'de okurken ittihadı Osmani Cemiyeti'ne ( sonradan ittihat ve teraki'ye dönüştü ) üye olan ( 1889 ), hakkında soruşturma açılınca Paris'e kaçarak tıp öğrenimini tamamlayan Doktor Nâzım ( Nâzım Bey dedinir ), bir yandan da cemiyetin Paris şubesi başkanı Ahmet Rıza'nın yanında çalıştı. 1907'de Selanik'e dönüp, Osmanlı Hürriyet Cemiyet'i ile ittihat ve Terzaki'nin...

  Doktor Nazım Bey Hayatı

 • Mühendislik Dalı listesi
  Hangi İsimde Bir Mühendislik Dalı vardır


  Güvenilirlik mühendisliği, güvenilirlik öğrenimi, gelişimi ve Ömür Devri Yönetimi ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Güvenilirlik, bir sistem veya parçanın, belirlenen süre ve şartlar altında, istenen fonksiyonları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanır  -Devamlılık
  -Gerçekçilik
  -Yenilenebilirlik

  Diğer Mühendislik dalları
  çevre mühendisliği
  gida mühendisliği
  inşaat mühendisliği
  jeodezi ve fotogrametri mühendisliği...

  Mühendislik Dalı listesi

 • Hamit Nafiz Pamir Kimdir? Hayatı Ve Eserleri
  Hamit Nafiz Pamir

  Türk yerbilimcisi ( Selanik 1893- İstanbul 1976 ). Cenevre Üniversitesi'nde doktora çalışmasını savaş patlak verince yarım bırakıp, yurda dönen ( 1017 ) Hamit Nafız Pamir, İstanbul Darülfinunu'nda profesör Walter Penck'in asistanklığına getirildi. Profösörlüğe ( 1928 ) ve ordinaryüs porfesörlüğe ( 1933 ) yükselip, Türkiye'de modern yerbilim anlayışının yerleşmesine öncülük etti. Yerbilim Enstitüsü'nün iki kez yanmasından sonra bu kurumun...

  Hamit Nafiz Pamir Kimdir? Hayatı Ve Eserleri

 • Evlat edinen kişinin evlatlığından en az kaç yaş büyük olması gerekir
  Türkyede Evlat edinen kişinin evlatlığından enaz kaç yaş büyük olması gerekir

  Cevap :18

  Evlât Edinme koşulları arasında; küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl bakılmış ve eğitilmiş olması, evlât edinilmenin küçüğün yararına olması, evlât edinenin (varsa) diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı şekilde zedelenmemesi, evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az 18 yaş büyük olması, küçük, ayırt etme gücüne sahipse, rızasının alınması, küçüğün ana ve...

  Evlat edinen kişinin evlatlığından en az kaç yaş büyük olması gerekir

 • Napalm Bombası Nedir? İlk Hangi Tarihte Kullanılmıştır
  Napalm Bombası

  Naftenik ve palmik asitlerin, pelteleşmiş benzenle karıştırılmasıyla elde edilen yangın bombası yükü. İnce bir zarf içine napalm doldurulmasıyla oluşturulan, yere çarpınca zarfın yırtılıp, napalmın tutuşmasıyla açığa çıkan ısının geniş bir bölgedeki her şeyi yakmasını sağlayan napalm bombası, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ve Kore Savaşı'nda da kullanılmış olmakla birlikte, yaygın kullanımı Vietnam Savaşı'nda oldu. Kullanılması, başlıca napalm üreticisi...

  Napalm Bombası Nedir? İlk Hangi Tarihte Kullanılmıştır

 • Murmansk Nerede? Hakkında Kısa Bilgi
  Murmansk


  Rusya'nın kuzey kesiminde liman kenti. Kola yarımada, Barents denizi kıyısında yer alan, aynı adlı yönetim bölgesi merkezi olan Murmansk'ın nüfusu 468 000'dir. Büyük bir balıkçılık limanı ve balıkçılık sanayisi merkezi olan Murmansk'ın limanı, kuzey Kutup çemberinin kuzeyinde yeralmasına karşın, Kuzey Atlas okyanusu akıntısının yumuşatıcı etkisi sayesinda kış mevsiminde buz tutmaz. Biraz kuzeyinde, önemli deniz üssü severomosk yeralır.

  46276 eklentisini görüntüle ...

  Murmansk Nerede? Hakkında Kısa Bilgi

 • Muhammed Abduh Kimdir? Hayatı Ve Eserleri Kısaca
  Muhammed Abduh

  Mısır dil bilgini ( Aşağı Mısır 1849- İskenderiye 1905 ). Cemalettin Afgani'nin yanında yetişip, 1879'da Mısır Darülulumu'nda müderrisliğe atanan Muhammet Abduh, birkaç ay sonra ülkeden sınır dışı edildi. Ertesi yıl dönmesine izin verilip, Mısır'ın resmini gazetesinin başyazarlığına getirildi. Daha sonra Paris'te Cemalettin Afgani'yle "el-Vuska" adlı derneği kurup, aynı adlı dergiyi kurup, aynı adlı dergiyi çıkardı. Mısır müftülüğüne getirilip, el-Ezher...

  Muhammed Abduh Kimdir? Hayatı Ve Eserleri Kısaca

loading...

NAMAZ VAKİTLERİ