MEDYAJANS.COM

ANASAYFA » ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR » DERİNDUSUNCE.COM YAZILARI

DERİNDUSUNCE.COM YAZILARI

Ne Mutlu "İnsan'ım" Diyene!

 • Tüketim / Consumption / Consommation / استهلاك
  Ne değildir? İnsanın ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyi alıp kullanması değil. Nedir? İhtiyaç zannedilen gereksiz şeyler uğruna kendini tüketmek. Nasıl? Sokrates pazara gider gezer, hiçbir şey almadan dönermiş. Soran dostlarına “Ben oraya ne kadar çok şeye ihtiyacım olmadığını görmeye gidiyorum” dermiş. Bugün birçok insan önemsemediği insanlara hava atmak için ihtiyacı olmayan şeyleri borç parayla satın […]

 • Bireysel silahlanma Türkiye’ye uyar mı?
  Bildiğiniz gibi bu silsileden 4 gün önce bir anket yaptık. 1914 okurumuz katılmış; 87 yorum yazılmış; herkese teşekkür ediyoruz. Destekleyenler ve karşı olanlar eşit oranda. Bireysel silahlanmayı destekleyen yorumcuların mutabık olduğu konulardan biri adi suçların önlenmesi. “Kötüler zaten silahlı, iyiler de silahlı olursa…” diyorlar. Ancak buradaki sorun “iyi” insanları saptamak. Gerçekte toplum iyi ve kötü […]

 • Abdülhamid neden Osmanlı’nın çöküşünü engelleyemedi?
  Osmanlı neden çöktü? Abdülhamid neden Osmanlı’nın çöküşünü engelleyemedi? Bu sorular çok sık geliyor gündeme. Bu gece okulda verilen ideolojik ezberlerin ötesine geçelim. Neden çöktü Osmanlı? Osmanlı’ya bakınca kuruluşundan itibaren “tarım temelli” bir devlet görüyoruz. Yani ekonomisi, savaşı, komutan ve devlet memurlarını ödüllendirmesi, vergi politikası… Devletin temel yapısı toprak üzerine kurulu: Bkz. Tımarlı sipahiler, öşür vb. […]

 • Veri politikası
  Bilgi teknolojilerinden ve bilgi mühendisliğinden bahsedelim; konumuz veri politikası. Özellikle bilgi-işlem müdürü, danışman ve katma değeri yüksek sektörlerde üst düzey yönetici olan okurlarımızın işine yarayacak bilgiler… Veri politikası Atlantik okyanusunun iki yakasında en çok konuşulan gelişmelerden biri. İyi ama neden veri yönetimi (management) değil de “politika” diyoruz? (Policy, Data Government). Önce bunu anlatalım. Veri politikası, […]

 • Atatürk’ü kanunla korumak…
  Sunuş: Atatürk’e hakaret etmek ülkemizde bir suç. Ancak neyin “hakaret” olduğu belli değil. Yakın tarihimizi tartışmak isteyen hemen herkes, aleyhinde dava açılmasından korkuyor. Sosyal medyada bu kanunun kaldırılması için çağrılar yapıldığında “Atatürkçü” ve “Atatürk düşmanı” gerginlikler konuyu anlamamızı engelliyor. Hukukî boyutun ehemmiyetinden dolayı silsile yapmak yerine bir hukukçu ile sohbet etmeyi tercih ettik; Avukat, düşünce […]

 • Moda / Fashion / Mode / موضة
  Ne değildir? Güzel giyinmek veya yakışanı aramak değil. Nedir? Farklı görünmeye çalışırken herkes gibi giyinerek tektipleşmek; Kadınların birbirlerini köleleştirmesini sağlayan programlanmış eskimenin narkozu. Neden? İnsan, fıtratı icabı iki nefsanî kuvvetin etkisi altında: Cemiyete uyum sağlamak, herkese benzemek ister. Çünkü bu yolla “ben de sizden biriyim; korkmayın” mesajı verir. Aidiyetini hissetmek ister ve etrafına belli eder. […]

 • Beyaz Sessizlik / Jack London
  Tabiat’ın insana acziyetini idrak ettiren birçok hilesi vardır: Gelgitlerin durgun akışı, fırtınanın öfkesi, deprem şoku… Fakat en muazzamı Beyaz Sessizlik’ın pasifliğidir. Tüm hareketler durur, gökyüzü bomboş bir mezar taşı veçhesine bürünür. En ufak fısıltının büyük bir günah, ağır bir suç gibi hissedildiği o anda insan kendi sesinden korkacak raddeye gelir. Ölü bir dünyanın hayalet atıkları […]

 • Feminizm / Feminism / مؤيد للنساء
  Ne değildir? Kadın haklarının savunulması değil. Nedir? Kadınların meşru hak taleplerinin önündeki en büyük engel. Neden? Feminizm, hak arayışı kisvesine bürünmüş bir çatışma kültü ve kültürüdür. İyi/kötü ayrımı yapmaksızın kadınla erkek arasında kevnî/ontolojik bir mücadele olduğuna iman eder. Feminizm, kendi öfkesinden beslenen, yedikçe acıktıran bir fikir hastalığıdır. Kadının cinsiyet kimliğine sıkıştırılması ve insanlıktan kovulup şeyleştirilmesi, […]

 • Işık / Light / Lumière / ضوء
  Ne değildir? Tabiattaki bir varlığın ismi değil. Nedir? Lisanı fakirleştirip, pozitivist, materyalist, seküler kalıplara sıkıştıran kelimelerden biri. Neden? Hislerle anlaşılan madde mânânın kesafeti, akledilen mânâ ise maddenin letafetidir. İnsan, hayvandan farklı olarak, yeme-içme ve üreme dürtülerinden ibaret değildir. İnsan, manevî bir hayat için yaratılmıştır ve bu hayattan mahrum bırakılırsa mutsuz olur.  (Bkz. Derin Lügat: Mutluluk ve […]

 • Sıfır tolerans / Zero tolerance / عدم التسامح
  Ne değildir? Terör, kanser, ırkçılık gibi ağır sorunları sert önlemlerle çözmeye yönelik bir politika değil. Nedir? Hiç erişilmeyecek bir hedef koyarak toplumu baskıya alma yöntemi; hükümete verilmiş bir açık çek. Neden? İnsan zekâsı, bir şeyin yokluğunu tasdik edebilecek kabiliyete sahip değildir. Meselâ “şehrin içme suyunda koli basili sıfır” diyemezsiniz. İnsanları hasta edebilecek seviye uzmanlarca belirlenir. […]